17-11-2017 20-11-2018

Помощни съвети за пощата на Dir.bg

Добре дошли в обновената поща на Dir.bg!

За да отговорим на нарастващите изисквания на своите потребители, ние извършваме миграция към по-съвременна и функционална имейл платформа. 

Ето и отговорите на вашите най-често задавани въпроси:

От кога?

Новият интерфейс на пощата на Dir.bg е достъпен от 3 март 2020 г. 

Изисква ли се нещо от мен? 

Не. Вашите потребителко име (email адрес) и паролата ви са същите, които сте ползвали досега. Просто се впишете с тях във формата за логин.

Ще мога ли да използвам и старата поща?

Да. Старата поща ще бъде достъпна още 3 месеца на адрес: http://mail.dir.bg

Трябва ли да архивирам мейлите си?

Можете да архивирате своите мейли, за всеки случай. В новата версия няма да съществува място за съхранение на файлове, затова е нужно да изтеглите своите файлове от "Дискета". Можете да направите това и в следващите 3 месеца, през които старата поща ще продължи да бъде достъпна на адрес: http://mail.dir.bg

В новата версия няма да съществува услугата "Дискета". Ще се съсредоточим върху качествена пощенска услуга.

Как да прехвърля мейлите с новата поща?

Не е нужно да правите нищо. Съществуващите пощи ще се прехвърлят автоматично в новата система до няколко секунди, след като се впишете в нея.

Трябва ли да сменя паролата си?

Желателно е да смените паролата си след миграцията, както и да включите двуфакторна автентикация за по-висока степен на сигурност. Обновената поща на Dir.bg e единствената българска електронна поща с двуфакторна автентикация.

Мога ли да използвам новата поща на телефона си?

Да, ще имате възможност и да ползвате мобилна версия на пощата на вашите мобилни устройства.

Подсигурени ли са данните ми?

Да. За да предпазим вашите данни, за три месеца изключваме регистрацията на нови потребители.

Кога ще са възможни новите регистрации?

Услугата ще бъде достъпна отново след приключване на миграционния процес.

При допълнителни въпроси, моля, пишете на support@dir.bg

 

ПОМОЩНИ СЪВЕТИ

Това ръководство представя функциите, включени в интерфейса на Mail.dir.bg, както и наличните опции за конфигуриране. Ръководството предоставя подробности за това как да се свържете към уеб мейл интерфейса, да управлявате съответния потребителски акаунт, да добавяте контакти в адресната книга, да управлявате имейл съобщения и уеб мейл папки.

При достъп до интерфейса на Mail.dir.bg, отделният потребител може да конфигурира всички параметри на своя акаунт с изключение на определени ограничения, наложени от администратора (по отношение на размера на прикачени файлове, квотата на пощенската кутия и др.)

Вписване

В прозореца, който се показва при достъп до URL адреса на уеб мейла, въведете своето потребителско име и парола. 

Отписване

За да затворите текущата уеб мейл сесия, кликнете върху връзката "Отписване" в долния ляв ъгъл на страницата, до потребителското име и връзката за "Настройки".

Насоки за работа с Mail.dir.bg

Интерфейсът на пощата е структуриран така, че да позволява бърз достъп до най-често срещаните действия на потребителя.

В лявата колона ще намерите:

 • Бутон "Проверка на имейл", който можете да използвате, за да актуализирате както дървото на папките, така и списъка с имейл съобщения с всички новополучени имейли.
 • Поле за търсене, което ви позволява да търсите в съществуващите в акаунта ви имейли.
 • Дърво на папките, което съдържа всички ваши папки.
 • Понастоящем използваното пространство, изчислено като процент от максимално разрешения размер на пощенската кутия.

Долният ляв ъгъл на интерфейса съдържа:

 • Името на акаунта ви
 • Линк "Настройки", който можете да използвате за достъп до опциите за конфигуриране на потребителския акаунт
 • Линк за "Отписване"

Главната/централната колона на уеб мейла се използва за показване на съдържанието на избраната папка. Всеки изглед съдържа конкретни бутони, които изпълняват действия според вида на изгледа. 

Структура на папките

Лявата колона на вашия уеб мейл акаунт показва дървовидна структура, съдържаща папките, които съществуват в момента във вашия акаунт. 

Дървото на папките ви помага да разглеждате и управлявате елементите във вашия акаунт. 

Можете да кликнете с десния бутон върху папка в дървовидния изглед, за да видите операциите, които можете да извършите в тази папка.

Преглеждане на страници

Когато имате голям брой съобщения, показвани на отделни страници в изгледа на списъка с имейли, можете да ги преглеждате с помощта на бутоните за навигация на страницата (отидете на първа, следваща, предишна, последна или конкретна (по номер) страница) над прозореца за визуализация.

Например, ако имате голям брой контакти в определен тип папка с контакти, можете да превъртите надолу във всяка страница със списъка с контакти и след това да използвате бутон "предна", номера на страницата или бутон "следваща", за да прегледате всички контакти.

 

Преглед на съобщенията

Когато избирате имейл, съдържанието на съобщението ще се покаже в екрана за визуализация, вдясно от списъка с имейли. По подразбиране прозорецът за визуализация показва хоризонтално данните за изпращача, получателя(ите) и датата на имейла. За да бъдат показани вертикално, натиснете иконата "+" пред линията Тема.

В долната част на прозореца за визуализация можете да кликнете върху бутона "Преглед на източника", за да видите пълния източник на избрания имейл, включително заглавките и съдържанието му, в нов раздел. За да добавите изпращача на избраното съобщение към черен списък на ниво акаунт, кликнете върху бутона "Блокиране на подателя".

Работа с папки в Mail.dir.bg

Лявата колона на интерфейса на вашия уеб мейл стандарт показва дървовидна структура, съдържаща папките, които в момента съществуват във вашия акаунт. 

Изгледът на дървото на папките ви помага да разглеждате и управлявате съобщенията в акаунта си. Всеки тип папка има свързана конкретна икона. 

За да покажете списъка с възможните за конкретна папка действия, просто кликнете с десния бутон на мишката върху желаната папка в дървото на папките.

Нова папка

За да създадете нова папка, кликнете с десния бутон върху папка от дървото на папките и изберете опцията "Нова папка". Ще се покаже нов прозорец, който ще ви позволи да посочите името на новата папка в текстовата област "Име на папката", типа папка.

ВАЖНО: Не можете да използвате символите "~", "%" или "*" в името на папката. Ако се използва забранен символ, при опит за създаване на папката ще се появи изскачаща грешка.

Ако искате да добавите нова папка на същото ниво на дървото като папките по подразбиране ("Входяща кутия", "Чернови" и т.н.), след това изберете записа "/" като на главна папка.

Преименуване на папка

За да преименувате папка, кликнете с десния бутон върху нея в дървото на папките и изберете опцията "Преименуване на папка". Ще се появи нов прозорец, който ви позволява да посочите новото име на папката.

ВАЖНО: Не можете да използвате символите "~", "%" или "*" в името на папката.

Преместване на папка

За да преместите папка, кликнете с десен бутон върху нея в дървото на папките и изберете опцията "Премести папка". Ще се покаже нов прозорец, който ви позволява да изберете нов "родител" за избраната папка.

Изпразни/изтрий папка

За да премахнете цялото съдържание на папка, кликнете с десен бутон на мишката върху желаната папка от дървото на папките и изберете опцията "Изпразни папка".

ВАЖНО: Когато използвате опцията "Изпразни папка", съдържанието на папката ще бъде напълно премахнато (НЕ преместено в кошчето)!

За да изтриете папка, кликнете с десен бутон върху нея в дървото на папките и изберете опцията "Изтриване на папка".

В резултат на действието за изтриване, по подразбиране папката ще бъде преместена в кошчето.

ВАЖНО: Ако опцията "Настройки" -> "Данни от уеб мейл" -> "Предпочитания" -> "Изтриване в кошчето" е зададена на "Не", когато изтриете папка, тя ще бъде изтрита безвъзвратно. Ако тази опция е зададена на "Да", когато изтриете папка, тя ще бъде преместена в "Кошче" (като подпапка), което ще ви позволи да възстановите изтритата папка, ако е необходимо, като я преместите от "Кошче" в друго желано главно местоположение.

ВАЖНО: Ако свързаната опция "Настройки" -> "Данни от уеб мейл" -> "Предпочитания" -> "Потвърди изпразване на папка" е зададена на "Да", при извършване на действие "изпразни/изтрий папка" ще се появи изскачащ прозорец с искане за вашето потвърждение.

Работа със съобщения 

В централната уеб мейл секция ще намерите съдържанието, съответстващо на избрана папка на акаунт. Имейл папката ще изглежда по начин, подобен на показания по-долу:

Можете да кликнете върху заглавията на колоните в списъка с имейли, за да сортирате имейлите, като използвате съответния критерий. Кликнете върху същата заглавна връзка, за да промените реда за сортиране.

Управление на съществуващи имейли

Бутоните над списъка с имейли ви позволяват да извършвате най-често срещаните за имейл съобщение действия.

За създаване на ново имейл съобщение използвайте бутона "Нов". Бутоните "Отговор" и "Отговор на всички" позволяват да отговаряте на конкретно имейл съобщение; ако изберете няколко съобщения, действието ще бъде приложено за последния избран имейл. Когато се използва действието "Отговор", в прозореца на композитора за нови съобщения полето "До" ще е попълнено автоматично с оригиналния адрес на подателя. Когато използвате действието "Отговор на всички", полетата "До" и "Копие" ще бъдат автоматично попълнени с оригиналния адрес на подателя и всички останали получатели на това съобщение, с изключение на вашия акаунт.

Използвайте бутона "Препрати", за да изпратите получен имейл до друг получател. Когато се използват "Отговор", "Отговор на всички" или "Препрати", полето "Тема" в прозореца за композиране на нови съобщения ще бъде автоматично попълнено със съответния маркер ("Re" или "Fwd") и оригиналната тема на текста.

Бутонът "Премести" се използва за преместване на имейл съобщение в друга папка. Когато използвате "Премести" или "Копирай", се показва нов прозорец, който ви позволява да изберете новата папка.

Бутонът "Печат" генерира прозорец, съдържащ удобна за принтиране версия на избраните съобщения, както и изскачащ прозорец за печат.

След приключване или отмяна на печатането изскачащият прозорец ще се затвори автоматично.

Бутонът "Изтрий" позволява изтриването на избрани съобщения. Ако в "Настройки" -> "Данни от уеб мейл" -> "Предпочитания" -> "Потвърждаване на опцията за изтриване на пощата" сте задали "Да", то когато използвате опцията "Изтрий" изскачащ прозорец ще поиска вашето потвърждение.

Ако в "Настройки" -> "Данни от уеб имейл" -> "Предпочитания" -> "Изтриване в кошчето" сте задали "Да", имейлът (ите) ще бъде преместен в папката "Кошче". Ако тази опция е зададена на "Не", имейлът (ите) ще бъде премахнат окончателно.

За други действия по имейл съобщенията използвайте падащото меню "още действия ...", което предоставя допълнителни опции.

Групиране на съобщения

Менюто "още действия ..." позволява да групирате имейл съобщения по:

 • разговор (групирането се прави въз основа на хедърите "В отговор до", "Референции", "Тема за тема", "Тема на съобщението" в този конкретен ред);
 • тема на съобщението (групирането се извършва въз основа на темата на имейла, включително таговете "Re" или "Fwd");
 • подател (групирането се извършва въз основа на имейл адреса от полето "От").

Можете да премахнете съществуващото групиране чрез действието "Без групиране".

Ако е избран някой от изгледите "Група по", прозорецът със списъка със съобщения ще съдържа записи, съответстващи на избрания критерий за група. Разширете съответното заглавие на групата чрез бутона "+", за да видите съобщенията в нея (които съответстват на зададения критерий). Съобщенията са сортирани по дата/час.

Маркиране на съобщения

В долната част на списъка с имейли се намира падащото поле "Маркиране като", което може да се използва за маркиране на избрани съобщения като "прочетени"/"непрочетени", "маркирани с флаг"/"не маркирани с флаг" или "изтрити"/"не изтрити".

Изберете:

 • "Маркирай като прочетено", за да отбележите избраното в момента съобщение(я) като "Прочетено";
 • "Маркирай като непрочетено", за да отбележите избраното в момента съобщение(я) като "Непрочетено";
 • "Маркирано с флаг", за да добавите флаг към текущо избраното съобщение(я);
 • "Не маркирано с флаг", за да премахнете флаг от текущо избраното съобщение(я); тази опция е достъпна само за маркирани по-рано съобщения;
 • "Изтрито", за да се маркира съобщението като изтрито;
 • "Не е изтрито", за да премахнете изтрита марка от определено имейл съобщение.

Съобщенията, маркирани като прочетени, се показват в списъка с имейли с нормално форматиране, а непрочетените съобщения се показват с удебелено форматиране на символите.

Използването на "Маркирано с флаг" ще добави икона на флаг към съответното съобщение(я).

Ако използвате опцията "Маркирай като изтрито", към предварително избраните имейли ще бъдат добавени специфичните свойства за изтриване, но няма да бъдат преместени в папката "Кошче" (както би било при използването на бутона "Изтриване"); изтритите съобщения ще бъдат показани като задраскани в списъка с имейли на същата папка.

Ако искате да скриете имейлите, маркирани като изтрити, кликнете върху бутона "Скрий изтритите". След като активирате тази опция в централното меню ще се появи бутон "Покажи изтритите". Ако искате да видите съобщенията, които преди това сте маркирали като изтрити, кликнете върху този бутон.

Отговаряне на заявки за прочетено съобщение

Интерфейсът позволява на потребителя да изпрати "Разписка за прочетено съобщение", когато чете съобщение, което е изпратено със "Заявка за разписка за прочетено съобщение".

Можете да зададете поведението на приложението за входящи съобщения, които имат настроен хедър "Заявка за разписка за прочетено съобщение", зададен от "Настройки" -> "Данни за уеб мейл" -> "Предпочитания" -> "Изпрати разписка за прочетено съобщение". Тази настройка има следните опции:

 • "Винаги изпращай разписка";
 • "Никога не изпращай разписка";
 • "Попитай".

Когато "Изпрати разписка за прочетено съобщение" е зададена на "Попитай", ще се появи изскачащ прозорец, съдържащ текста: "Изпращачът на това съобщение поиска обратна разписка, когато съобщението бъде прочетено. Изпращане на разписка?". Опциите за потребителя са:

 • "Изпрати" - изпраща се разписка и се задава флаг (така че потребителят да не бъде подканян отново);
 • "Не изпращай" - флагът е зададен и не се изпраща разписка;
 • "Отказ" - не се изпраща разписка и флагът не е зададен; потребителят ще бъде подканен отново при отваряне на следващо съобщение.
 • Съставяне на ново съобщение

За да съставите ново съобщение, натиснете бутона "Нов". Ще се появи изскачащ прозорец, подобен на този по-долу.

Добавяне на адреси

Въведете имейл адресите на получателите в полето "До:" на съобщението (разделени със запетаи, ако са повече от един) или ги добавете от съществуващата си адресна книга, като натиснете бутона "Адресна книга".

Как да използвате адресната книга

Адресната книга дава на потребителите достъп до контактите, определени за техния акаунт, както и до обществени и контакти в домейна. Първо изберете необходимия списък с контакти, след което изберете конкретен контакт. Имейл адресите могат да се добавят автоматично в полетата "До", "Копие" или "Скрито копие". За целта кликнете върху желания адрес, за да го маркирате, след което кликнете върху бутона "До", "Копие" или "Скрито копие". Натиснете бутона "OK", когато приключите с добавянето на получатели, или бутона "Отказ", за да излезете.

ВАЖНО: Ако списъкът с контакти е голям, за търсене на определен адрес можете да използвате текстовото поле "Намери".

Когато въведете адрес в полето "До", "Копие" или "Скрито копие" в прозореца на композитора на съобщения, функцията за автоматично завършване ще ви покаже списък от адреси във вашата адресна книга, които съответстват на въведения от вас текст. По този начин можете да изберете правилния адрес и да натиснете "Enter".

 

Как да посочите адреса в "Отговор до" / "Скрито копие"

За да покажете полетата "Отговор до" и "Скрито копие", кликнете върху съответните връзки в прозореца на композитора на съобщения. След показването на полетата ще се появят нови връзки, които ще позволят скриването им.

Когато кликнете върху връзката "Покажи отговор до", ще се покаже ново поле, съдържащо имейл адреса, определен в прозореца за настройки (който потребителят може да промени). Ако не е зададена стойност за този параметър в страницата "Настройки"> "Лични данни", полето за въвеждане ще бъде празно.

Проверете всички адреси

Използвайте бутона "Провери адресите", за да проверите валидността на въведените имейл адреси.

Изискване на разписка за прочетено съобщение

Кликнете върху "Заяви разписка за прочетено съобщение", когато съставяте ново съобщение, така че когато имейлът бъде получен от хората, до които е адресиран, те ще имат възможност да изпратят потвърждение, че са прочели този имейл.

Можете да превключвате квадратчето "Заяви разписка за прочетено съобщение" в прозореца със съобщения между следните настройки:

 • "Заявка за разписка за прочетено съобщение";
 • "Без разписка за прочетено съобщение ".

За да конфигурирате общото поведение по отношение на заявките за разписки за прочетено съобщение, задайте стойността в секцията "Настройки" -> "Данни от уеб мейл" -> "Предпочитания" -> опцията "Заяви разписка за прочетено съобщение".

Попълване на темата и тялото на имейла

Посочете темата на вашето съобщение в полето "Тема:".

ВАЖНО: Полето "Тема" е ограничено до 256 знака.

Редактирайте съобщението си в полето на тялото на съобщението. Първо изберете желания формат: "HTML" или "Text".

Съставяне на HTML съобщения

Когато съставяте съобщение, форматирано в HTML, можете да използвате обогатен текст (удебелен, курсив, подчертаване, различни видове и размери на шрифта, цветове, подпис, връзки и т.н.). Задайте тези опции, като кликнете върху съответните икони, показани на снимката по-долу.

ВАЖНО: Горните опции не са налични, ако изберете форматиране в обикновен текст.

Ако за вашия акаунт има предварително настроен подпис чрез "Уеб мейл" -> "Настройки" -> "Данни от уеб мейл" -> секция "Подпис", то тогава при съставяне на имейл съдържанието на подписа автоматично се добавя в края на съобщението.

Използвайте горната част от "Настройки", за да персонализирате съдържанието по подразбиране на подписа си.

Прикачване на файлове към имейла

Добавете прикачени файлове към съобщението си, като натиснете бутона "Прикачи" от главното меню на композитора на съобщения. За да добавите прикачен файл, натиснете "Избери файл", изберете желания файл и след това натиснете връзката "Качване".

За да добавите няколко прикачени файла, повторете тези действия толкова пъти, колкото е необходимо.

След добавяне на един или повече прикачени файла към съобщението ви, списъкът с прикачени файлове се показва в долната част на екрана. Можете да ги изтриете един по един, като кликнете върху съответната връзка "[изтрий]".

Изпращане на съобщението или запазване в "Чернови"

Можете да запазите чернова на текущото си съобщение по всяко време, като натиснете бутона "Запази". Това действие ще запази съобщението в папката "Чернови". За да възобновите редактирането му по-късно, просто трябва да достъпите папка "Чернови" и да кликнете двукратно върху съобщението.

След като приключите със съставянето на съобщението, кликнете върху бутона "Изпрати" в горния десен край на прозореца на композитора на съобщения.

ВАЖНО: За автоматично запазване на изпратените съобщения в папка "Изпратени" изпълнете следните стъпки: раздел "Настройки" -> "Данни от уеб мейл" -> "Предпочитания" -> "Запазване в изпратени" -> "Да". Тази стойност е зададена на "Да" по подразбиране.

Четене на съобщения

Когато избирате имейл от списъка чрез кликване върху него, неговите общи хедъри и тяло ще бъдат показани в екрана за визуализация.

По подразбиране прозорецът за визуализация показва подателя, получателя(ите) и имейла хоризонтално. За да бъдат показани вертикално, натиснете иконата "+" пред темата, както е показано на снимката по-долу.

Във вертикалния изглед се показват и полетата "До" и "Копие".

В долната част на прозореца за визуализация можете да щракнете върху бутона "Преглед на източника", за да отворите пълния източник на имейла, включително заглавките и тялото, в нов таб. Кликнете върху бутона "Блокиране на подателя", за да добавите изпращача на избраното съобщение към черен списък на ниво акаунт.

За да видите конкретно съобщение в отделен прозорец, кликнете двукратно върху него в списъка с имейли, намиращ се над прозореца за визуализация.

Прозорецът за преглед на съобщението има същото поведение и опции като прозореца за визуализация.

Работа с контакти 

За да добавите нови записи в адресната си книга, отворете папката "Контакти" от дървото на папките. Можете да ги добавяте един по един или да импортирате съществуваща адресна книга.

ВАЖНО: Файловете от адресната книга, които искате да импортирате, трябва да са в стандартен CSV формат - Comma Separated Values.

Всяка новосъздадена пощенска кутия има достъп по подразбиране до две публични папки за контакти, които могат да бъдат намерени под Публични папки: "Домейн контакти" и "Публични контакти".

Папката "Домейн контакти" е само за четене: в нея не могат да се променят или създават никакви елементи, не може да бъде изтривана или преименувана, към нея не могат да се добавят папки и не могат да се променят разрешения.

ВАЖНО: Това важи за всички потребители в домейна, включително и за постмастърите!

"Публични контакти" могат да се добавят по подразбиране само от постмастъра на домейна.

Друга създадена по подразбиране папка с контакти е "Събрани адреси". Тя съдържа адреси, които автоматично се добавят към тази папка, ако съответните опции са активирани. Има два сценария, при които адресите автоматично се добавят към "Събрани адреси":

 • ако свързаната опция "Автоматично добавяне на получатели от изпратени съобщения към Събрани адреси" е активирана чрез интерфейса на Ajax WebMail;
 • ако е активиран антиспам методът "Потвърждение на идентичността", получателите, които отговорят на заявките за потвърждение, ще бъдат автоматично добавени към "Събрани адреси".

Управление на съществуващи контакти

Когато преглеждате съдържанието на папка с контакти, можете да премествате, копирате или изтривате предварително избраните записи като използвате съответните действия, достъпни в падащото меню "още действия ...".

ВАЖНО: Когато се опитвате да преместите или копирате контакт, приемащата папка също трябва да бъде папка с контакти. В противен случай ще се появи грешка, както е показано по-долу.

Можете да преместите, копирате или изтриете няколко контакта едновременно като изберете няколко елемента, преди да извършите желаното действие. За да разберете повече относно избирането на няколко елемента, моля, вижте Избиране на елементи.

Контактите могат да бъдат изтрити директно чрез кликване върху иконата във формата на кошче, отнасяща се към желания контакт.

За да изпратите нов имейл до контакт от списъка, кликнете върху иконата с формата на плик (до иконата "Изтрий"). Ще се появи прозорец за композиране на имейли с автоматично попълнено полето "До" с имейл адреса на избрания контакт.

Кликнете върху бутона "Подробности", за да видите подробна информация (която ще бъде показана в нов изскачащ прозорец) относно избрания контакт.

Създаване или редактиране на контакт

За създаване на нов контакт можете да кликнете върху бутона "Нов контакт" или кликнете двукратно върху празен ред в списъка с контакти.

След това редактирайте желаните данни за контакт и се уверете, че натискате бутона "Запази и затвори" или използвайте клавишната комбинация "Ctrl+Shift+S", за да запазите току-що добавения контакт или детайлите, които сте променили.

За да отмените действието "добави"/"редактирай" на отворения контакт, кликнете върху съответния бутон "Отказ" в горния десен край на прозореца за редактиране на контакта.

Общи подробности

В тази част можете да въведете най-често използваната информация относно конкретен контакт.

Използвайте текстовите полета "Имейл", "Име" и "Фамилия", за да посочите името и имейл адреса на новия контакт, който искате да добавите. За да посочите псевдонима на контакта, използвайте полето "Псевдоним".

Допълнителна информация

Табът "Допълнителна информация" позволява да добавите повече подробности за вашия контакт.

Можете да посочите личен имейл, като попълните полето "Личен имейл", телефонните номера в полетата "Телефон" и "Домашен телефон" и данните за домашния адрес в полето "Домашен адрес".

Използвайки полето "Служебен имейл", можете да посочите работния имейл адрес на новия си контакт. Използвайте полетата "Служебен телефон" и "Служебен адрес", за да посочите данните за контакт в офиса, и полето "Фирма", за да въведете името на фирмата на вашия контакт. Текстовото поле "Бележки" може да се използва за въвеждане на всякаква допълнителна информация относно текущо редактирания контакт.

Импортиране на контакти

Натиснете бутона "Импортиране на контакти", за да импортирате външни адресни книги, които са били запазени локално.

ВАЖНО: Файловете в адресната книга трябва да са в CSV формат (Comma Separated Value).

Кликнете върху бутона "Преглед", за да определите пътя до желаната външна адресна книга, след което кликнете върху бутона "Импортиране" на контакти. Ако решите да прекратите, натиснете бутона "Отказ".

При допълнителни въпроси, моля, пишете на support@dir.bg