СЕМ | Дир.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

СЕМ

Съвет за електронни медии

Съветът за електронни медии лицензира, регистрира и осъществява надзор върху дейността на достачиците на медийни услуги. В дейността си той се ръководи от интересите на обществото, защитава свободата на плурализма на словото и информацията и независимостта на електронните медии.

Седалище и адрес на управление: София, бул. "Шипченски проход" №69

Тел: 02/9708810

E-mail: office@cem.bg

https://www.cem.bg/